"feature dancers" — Słownik kolokacji angielskich

feature dancers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tancerze cechy
  1. feature czasownik + dancer rzeczownik
    Silna kolokacja

    The video features many female dancers in a club dancing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo