"feature seats" — Słownik kolokacji angielskich

feature seats kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejsca cechy
  1. feature czasownik + seat rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Jerry Uht Park features a natural grass playing surface and seats 6,000 people for baseball.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo