"feature refreshments" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpoczynki cechy
  1. feature czasownik + refreshment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Tupperware parties, typically held in a consumer's home and featuring refreshments and chat along with the selling, are becoming outmoded.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo