"feature recipes" — Słownik kolokacji angielskich

feature recipes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przepisy cechy
  1. feature czasownik + recipe rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The game features several recipes, each listing preparation times, ingredients and courses.

powered by  eTutor logo