"feature readings" — Słownik kolokacji angielskich

feature readings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czytania cechy
  1. feature czasownik + reading rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At least three recordings have been issued featuring readings from this book.

powered by  eTutor logo