"feature profiles" — Słownik kolokacji angielskich

feature profiles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): profile cechy
  1. feature czasownik + profile rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Lotte also featured profiles for the three characters on the Acuo official website.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo