ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature piano" — Słownik kolokacji angielskich

feature piano kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha fortepian
  1. feature czasownik + piano rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It begins with an introduction featuring only piano, guitar and Kokia's voice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo