PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature piano" — Słownik kolokacji angielskich

feature piano kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha fortepian
  1. feature czasownik + piano rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It begins with an introduction featuring only piano, guitar and Kokia's voice.