ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach piano" — Słownik kolokacji angielskich

teach piano kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz fortepian
  1. teach czasownik + piano rzeczownik
    Silna kolokacja

    Still, she continued to teach piano in her parents' house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo