"feature news" — Słownik kolokacji angielskich

feature news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha wiadomości
  1. feature czasownik + news rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The station featured country music, talk, local news and high school sports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo