PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature keyboards" — Słownik kolokacji angielskich

feature keyboards kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klawiatury cechy
  1. feature czasownik + keyboard rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The systems feature interactive "touch screens" rather than keyboards, and are connected to computer data bases that store a wealth of information.

powered by  eTutor logo