PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature jazz" — Słownik kolokacji angielskich

feature jazz kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha jazz
  1. feature czasownik + jazz rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Some restaurants and hotel bars also feature live jazz.

powered by  eTutor logo