"feature inside" — Słownik kolokacji angielskich

feature inside kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha wewnątrz
  1. feature czasownik + inside przyimek
    Luźna kolokacja

    It features decorative paintings inside which date back to 1606.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo