ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature imagery" — Słownik kolokacji angielskich

feature imagery kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): metaforyka cechy
  1. feature czasownik + imagery rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It featured Native American cultural imagery and interdimensional elements in its plot.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo