ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature icons" — Słownik kolokacji angielskich

feature icons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ikony cechy
  1. feature czasownik + icon rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some operating systems feature icons up to 512 by 512 pixels.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo