"feature hits" — Słownik kolokacji angielskich

feature hits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha uderza
  1. feature czasownik + hit rzeczownik
    Silna kolokacja

    The entire movie has a musical track which features popular hits of the day as well as the theme song.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo