"feature guest" — Słownik kolokacji angielskich

feature guest kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature guests
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha gość
  1. feature czasownik + guest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He would feature guests who had seen Denise, and take phone calls.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo