BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"feature from the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha od pory roku
  1. feature czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It features 13 songs from the fourth season.

powered by  eTutor logo