"feature figures" — Słownik kolokacji angielskich

feature figures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liczby cechy
  1. feature czasownik + figure rzeczownik
    Silna kolokacja

    There are also fictional dramas featuring historical figures and events.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo