PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature drummers" — Słownik kolokacji angielskich

feature drummers kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature drummer
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): perkusiści cechy
  1. feature czasownik + drummer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They have a traditional Pakistani wedding featuring horses, drummers and dancers.

    Podobne kolokacje: