PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature drummer" — Słownik kolokacji angielskich

feature drummer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): perkusista cechy
  1. feature czasownik + drummer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They have a traditional Pakistani wedding featuring horses, drummers and dancers.

    Podobne kolokacje: