PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"feature delicacies" — Słownik kolokacji angielskich

feature delicacies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): delikatności cechy
  1. feature czasownik + delicacy rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If separate Chinese-language menus are available, they typically feature delicacies like liver, chicken feet, or other meat dishes that might deter American customers.

    Podobne kolokacje: