"feature concerts" — Słownik kolokacji angielskich

feature concerts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koncerty cechy
  1. feature czasownik + concert rzeczownik
    Silna kolokacja

    Sunrise broadcasts from Martin Place, and often features live concerts.