Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"host concerts" — Słownik kolokacji angielskich

host concerts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koncerty żywiące
  1. host czasownik + concert rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is now used for hosting concerts and other cultural events.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo