ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature carvings" — Słownik kolokacji angielskich

feature carvings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzeźby cechy
  1. feature czasownik + carving rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I visited several galleries in the business district featuring native carvings and sculptures.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo