"feature all members" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature members
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawiaj wszystkich członków
  1. feature czasownik + member rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The show regularly features other members of the group as well.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo