"feature members" — Słownik kolokacji angielskich

feature members kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha członkowie
  1. feature czasownik + member rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The show regularly features other members of the group as well.

    Podobne kolokacje: