"feature a wing" — Słownik kolokacji angielskich

feature a wing kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature wings
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bądź wyposażonym w skrzydło
  1. feature czasownik + wing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It also features a new wing designed to harmonize with them.

powered by  eTutor logo