"feature a set" — Słownik kolokacji angielskich

feature a set kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść zbiór
  1. feature czasownik + set rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The game features a simple set of six actions the player can take.