"set is released" — Słownik kolokacji angielskich

set is released kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbiór jest zwolniony
  1. release czasownik + set rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In March 2006, a third box set of the series was released.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo