PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature a score" — Słownik kolokacji angielskich

feature a score kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść partyturę
  1. feature czasownik + score rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The game currently features an average score of 85/100 on Metacritic.