"feature a sample" — Słownik kolokacji angielskich

feature a sample kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bądź wyposażonym w próbkę
  1. feature czasownik + sample rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The album also featured small samples of spoken dialogue from the show's first season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo