"feature a mix" — Słownik kolokacji angielskich

feature a mix kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść mieszankę
  1. feature czasownik + mix rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The album featured both the original version and a single mix.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo