ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature a girl" — Słownik kolokacji angielskich

feature a girl kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawiaj dziewczynę
  1. feature czasownik + girl rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Several more films featuring girls are already in the works.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo