"feature a field" — Słownik kolokacji angielskich

feature a field kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukaż pole
  1. feature czasownik + field rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It featured a 220-degree field of view, designed to capture the entire sky and surrounding ground when pointed straight up.

powered by  eTutor logo