"feature a choir" — Słownik kolokacji angielskich

feature a choir kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść chór
  1. feature czasownik + choir rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The final track on the record features a choir vocal in the chorus.

powered by  eTutor logo