"include choir" — Słownik kolokacji angielskich

include choir kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj chór
  1. include czasownik + choir rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Cultural teams include band, bridge, choir, dance, debate and drama.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo