"feature a cast" — Słownik kolokacji angielskich

feature a cast kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść obsadę
  1. feature czasownik + cast rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This was the only season to feature a cast of 12 contestants.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo