"feature a beat" — Słownik kolokacji angielskich

feature a beat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść bicie
  1. feature czasownik + beat rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The song features a whistling beat, with several crunk-pop synths throughout its course.