PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature Wayne" — Słownik kolokacji angielskich

feature Wayne kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature Lil Wayne
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Wayne
  1. feature czasownik + Wayne rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The song features Lil Wayne and was released as the album's fifth official single.

    Podobne kolokacje: