"feature Lil Wayne" — Słownik kolokacji angielskich

feature Lil Wayne kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Lil Wayne
  1. feature czasownik + Wayne rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The song features Lil Wayne and was released as the album's fifth official single.

    Podobne kolokacje: