"feature Prince" — Słownik kolokacji angielskich

feature Prince kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Książę
  1. feature czasownik + prince rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Although attributed to The New Power Generation, the song prominently features Prince, as do all songs from the album.

powered by  eTutor logo