PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature John Legend" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha John Legend
  1. feature czasownik + legend rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It featured John Legend on piano.

powered by  eTutor logo