ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature Drake" — Słownik kolokacji angielskich

feature Drake kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Kaczor
  1. feature czasownik + drake rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The collaboration was originally planned to be a remix, but later it was decided that the version featuring Drake would be used as the original.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo