KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"feature Carey" — Słownik kolokacji angielskich

feature Carey kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature Harry Carey
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Carey
  1. feature czasownik + Carey rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The video also features Carey in various revealing outfits.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo