ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature Harry Carey" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha Harry Carey
  1. feature czasownik + Carey rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The video also features Carey in various revealing outfits.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo