"favorite design" — Słownik kolokacji angielskich

favorite design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ulubieniec projekt
  1. favorite przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Her favorite design is well cut, with a fitted waist and hip-hugging flared pants.

powered by  eTutor logo