"fall with the woman" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: fall with a woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): upadek z kobietą
  1. fall czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And then he fell in love - with a woman.

    Podobne kolokacje: