"fall with a woman" — Słownik kolokacji angielskich

fall with a woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): upadek z kobietą
  1. fall czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And then he fell in love - with a woman.

    Podobne kolokacje: