PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"fall in a way" — Słownik kolokacji angielskich

fall in a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spadnij w pewnym sensie
  1. fall czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And of course she'd fallen in love with him, in a way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo