"face in the season" — Słownik kolokacji angielskich

face in the season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): twarz za porę roku
  1. face czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Australia faced the West Indies again in the 1984-85 season.

podobne do "face in the season" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "face in the season" po polsku — Słownik angielsko-polski

nazwa własna
rzeczownik